Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

blackcloud
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać.
— ...ale to nie pomaga...
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
blackcloud
8028 c8d3 500
Reposted from4777727772 4777727772
blackcloud
8170 6a9e
Reposted from4777727772 4777727772
blackcloud
8200 49e7 500
Reposted from4777727772 4777727772
blackcloud
Chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
blackcloud
Może to nie jest pozór. Może wszystko jest takie, jak wygląda. I to, czym jesteśmy dla ludzi, jest ważniejsze, niż to, czym jesteśmy we własnych oczach.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
blackcloud
blackcloud
blackcloud
4289 203f 500
Reposted fromfeminine feminine viamaryjanejanis maryjanejanis
blackcloud

October 25 2017

blackcloud
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaskins skins
1291 cb94

sophieturnerupdated:

New Outtake of Sophie Turner photographed by Shayne Laverdiere

Reposted fromladysansastark ladysansastark
blackcloud
Uświadom sobie, że strach nie jest prawdziwy. To tylko produkt Twoich myśli. Nie zrozum mnie źle, niebezpieczeństwo jest bardzo prawdziwe ale strach to twój wybór
— WILL SMITH
Reposted fromkurdeno kurdeno
blackcloud
1294 6999
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
1304 56d6
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
1332 69e9
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
2822 5b48
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
3172 343e 500
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
3177 8813
Reposted fromsavatage savatage
blackcloud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl